Všeobecné obchodní podmínky

Tyto Obchodní podmínky upravují vztah mezi provozovatelem a zákazníkem. Vzájemné právní vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

 

Provozovatelem služby a internetovych stránek https://www.pradelnacistirnapraha.cz/ je společnost Vyžehlená košile s.r.o., Nad Koulkou 2537/4, 150 OO Praha 5, IČ: 17053251, zapsaná v obchodním rejstříku Spisová značka:C 364511 vedená u Městského soudu v Praze.

 

Zákazníkem je každý, kdo učiní řádnou objednávku jedním z popsaných způsobů:

 

Takto doručená objednávka je provozovatelem považována za platný a závazný návrh smlouvy o dílo, obsahuje-li všechny náležitosti vyžadované objednávkovým formulářem. Smlouva je uzavřena potvrzením objednávky provozovatelem, případně dodáním a převzetím objednané služby zákazníkem. Provozovatel může objednávku zrušit či nepřijmout v případech, že není korektně a úplně vyplněný kontakt na zákazníka. V těchto případech se provozovatel bude snažit zákazníka kontaktovat a dohodnout řešení. Provozovatel taktéž může objednávku nepřijmout z důvodu logistických problémů a objednání nevhodného termínu, času, či místa mimo území hlavního města Prahy. Zákazník může objednávku zrušit bez jakýchkoli sankcí v případě, pokud služba nebyla poskytnuta. V ostatních případech bude provozovatel požadovat úhradu prokazatelně vzniklých nákladů.

Dodací a platební podmínky

Dodací podmínky – smluvní, zpravidla však do 72 hodin od přijetí prádla do našich rukou. K předání prádla dochází po předchozí domluvě a odsouhlasení data, času a místa. Případná delší doba dodání zakázky není důvodem k reklamaci.

Platba – na provozovně – hotově při převzetí, při on-line objednávce – hotově při doručení hotové zakázky zákazníkovi, popřípadě u stálých zákazníků, či firem bankovním převodem. Nejsme plátci DPH. Ceny uvedené v nabídce jsou smluvní a pro on-line objednávky platí ceny uvedené na internetových stránkách https://www.pradelnacistirnapraha.cz/ v okamžiku odeslání objednávky.
Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout objednávku bez udání důvodu, nebo odmítnout objednávku zákazníka, který v minulosti řádně nezaplatil za závazně objednané služby.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel zpracovává zákazníkem zadané osobní údaje s jeho souhlasem v souladu se zákonem č.I01/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a Od 25. 5.2018 s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ocrl’oně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/E5 Veškeré osobní údaje jsou uchovávány, pouze za plněním objednávky. Pokud zákazník požaduje informace, které údaje jsou o něm uchovány, změnu těchto údajů, či smazání, požádá tak písemně na e-mail vyzehlenakosile@email.cz

 

Reklamační řád + skladovací podmínky zde

Závěrečné ujednání

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí od 1. března 2023 a jsou vždy platné ve znění uvedeném na webových stránkách provozovatele https://www.pradelnacistirnapraha.cz/ v den odeslání objednávky zákazníkem.

Odesláním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a s reklamačním řádem a že s nimi bez výhrad souhlasí.

© Copyright 2024 Vyžehlená košile s.r.o.